Ano ang Sinasabi ng Batas Tungkol sa Overtime dito sa Pilipinas?

(priorygroup.com) 
Naranasan mo na ba ‘yung, sa sobrang dami mong kailangang tapusing trabaho, hindi kasya ‘yung 8 hours? Pagka nag-render ka ng trabaho nang mahigit sa required na oras, considered na ‘to na overtime, ‘di ba? Ang simpleng pakinggan pero ang overtime at overtime pay ay isang kumplikadong mekanismo. Bago mo maisipang mag-file ulit ng OT, alam mo ba ang mga karapatan mo bilang empleyado? Alam mo ba ang mga batas na nakapaloob tungkol sa pag-o-overtime?

Bago ka kumonsulta sa isang attorney in Manila, heto muna ang mga basic na impormasyong dapat mong malaman:

Ano ang overtime pay?

Lahat ng empleyado na nire-require na magtrabaho nang higit sa normal na walong oras ay may karapatang sa overtime pay. Ang mga rate ng bayad sa ibang pagkakataon ay depende sa araw na ginaganap ang trabaho, maging ito ay karaniwang araw ng trabaho, espesyal na araw, regular na bakasyon o araw ng pahinga.

May exemption ba sa rule na ito?


Article 82 of the Labor Code states that the provisions of the Labor Code on working conditions and rest periods shall not apply to managerial employees. This includes overtime pay for overtime work. Thus, managerial employees are not entitled to overtime pay for services rendered in excess of eight hours a day.

Pero bakit hindi entitled and overtime pay sa mga Managerial Employees? Isang rason kung bakit ay dahil sa mga benefits at iba pang mga privileges na natatanggap na nila. Regardless sa iyong job title, basta ang iyong work functions ay considered na managerial, exempted ka sa overtime pay. Assumes sa batas na, bilang bahagi ng management, ang lahat ng kilos mo ay para sa ikabubuti ng kumpanya kung kaya’t kahit sumobra ka sa oras ng trabaho, bilang management employee, ginagawa mo lang ang expected sa position mo.

May instances ba na required akong mag-OT?


Tanungin mo man kahit sinong attorney in Manila, ang OT ay prerogative ng management (at hind call ng employee). Pero tulad ng ibang batas, may mga exemptions ito. Nakasulat sa Article 89 of the Labor Code, magiging mandatory ang overtime work kapag:
  • Ang bansa ay nasa digmaan
  • Tuwing may lokal na emergency
  • May napipintong panganib sa kaligtasan ng publiko
  • May urgent na trabahong isasagawa sa mga makina (para makaiwas sa aksidente) 
  • Upang maiwasan ang pagkawala o pinsala sa mga sirain na kalakal
  • Para maiwasan ang malubhang sagabal o pinsala sa negosyo
  • Magagamit ang paborableng panahon o mga kondisyon sa kapaligiran 

Paano ba i-compute ang overtime pay?

Nakasaad ito sa Article 87 of the Labor Code of the Philippines:

Work may be performed beyond eight (8) hours a day provided that the employee is paid for the overtime work, an additional compensation equivalent to his regular wage plus at least twenty-five percent (25%) thereof. Work performed beyond eight hours on a holiday or rest day shall be paid an additional compensation equivalent to the rate of the first eight hours on a holiday or rest day plus at least thirty percent (30%) thereof.

Para sa mas detalyadong paraan ng pag-co-compute ng iba’t ibang rates sa iba’t ibang klase ng araw, bisitahin ang link na ito.

Kung sa tingin mo ay may injustice na nangyayare patungkol sa iyong overtime pay, maaaring lumapit sa mga attorney in Manila at mag-seek ng legal advice or maari ring tumugon sa DOLE para sa karagdagang tulong.

No comments

Powered by Blogger.