Hayaan Ba Sila? Kailan Ka Lamang Maaaring Damputin ng Pulis“Hulihin niyo siya!” Karaniwan nating natutunghayan sa mga pelikula at teleserye na biglang dumadating ang mga pulis sa tahanan ng isang kalaban (o bidang napagbintangan) at saka siya dadamputin ng mga ito. Ngunit isang bagay na hindi mo karaniwang nakikitang ginagawa ng mga pulis ay ang paunang pagpapakita ng warrant of arrest bago nila posasan ang nasasakdal.

Ano nga ba ang mga wastong kundisyon para damputin o i-take into custody ang isang tao?

Ayon sa pagpapaliwanag ng NDV Law, ang pangunahing pangangailangan para makagawa ng pagdakip ay isang warrant of arrest. Kahit anong mangyari, laging tandaan, huwag tayong sasama sa kinauukulan nang hindi tayo nahahainan ng warrant of arrest.

Ang warrant of arrest ay issued ng isang judge para sa isang kaso na maaaring naihain na sa iyo kung kaya’t sakaling may warrant of arrest ka, malamang ay alam mo na ring may paunang naisampang kaso sa iyo para rito, mayroon nang preliminary investigation kung saan ang parehong panig ay nakapagbigay na nang kanilang affidavit. Hindi ka basta-bastang mahahainan ng warrant of arrest; sa haba ng proseso, malaki ang chance na alam mo nang pwede kang mahainan ng warrant bago pa man mangyari kung masusunod ang due process.

“Pero paano naman yung mga nakikitang biglang inaaresto?”

Mayroon tayong tinatawag na warrantless arrests na legal ngunit ito ay maari lamang mangyari sa tatlong kundisyon. Pagpapalawig pa ng NDV Law, ang tatlong ito ay:

1. Kapag ang aarestuhin ay nahuling ginawa, ginagawa, o susubukang gawin ang isang krimen sa harap ng isang pulis;

2. Kapag may nangyaring krimen at may sapat na dahilan para maniwala ang isang pulis na ang isang salarin ang may sala base sa personal na kaalaman at mga katunayan na siyang salarin ang siyang tunay na may sala.

3. Kapag ang aaresuthin ay isang taong nakakulong na at tumakas mula sa kulungan, habang confined bago ang isang paghahatol, o habang inililipat mula sa isang lugar (paglipat ng kulungan, ospital, etc.).

Ito ay katulad rin ng isang search warrant na, kung totoong masusunod, hindi dapat maaaring pumasok ang isang pulis sa bahay ninyo nang walang search warrant at pati rin hindi niya dapat makita ang pribado mong kagamitan (laman ng bag sa bag inspection) nang wala ito, ngunit panibagong diskusyon iyon para sa ibang araw.


References:
http://ndvlaw.com/when-can-a-policeman-arrest-you/
https://www.attykalibre.com/index.php/criminal-cases/40-warrant-of-arrest-in-the-philippines

No comments

Powered by Blogger.